Odkvapové systémy

Odkvapový systém je súčasťou každej strechy.

V podstate   každý systém je totožný ,ale líši sa v prevedení a použití vstupnej suroviny.

Naša firma používa a ponúka to najkvalitnejšie čo je možné dostať na trhu.

 

          žľaby                                                                                   kotlík

zlab i                                                           kotlik_i

 

          háky                                                                                  objímky
háky                                                                 objimkai

       

         rohy                                                                                       zvody

roh i                                                                Zvod i

 

          kolená                                                                               príslušenstvo

koleno i                                                                prisl i