Stavebné klampiarstvo

Naša firma ponúka po dohode predaj a montáž striech na kľúč. Zaoberáme sa hlavne montážou ľahkých strešných krytín od slovenských ako aj zahraničných výrobcov.

Zameranie strechy a následnú kalkuláciu ponúkame zdarma a to aj v prípade, že uvedené práce nebudeme vykonávať.