Výlezy – výroba

              Strešný výlez DOKO – VBP                                                     Strešný výlez DOKO – VSP